Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Làm rõ về COVID

Quý vị có câu hỏi? Tìm câu trả lời

Với tình hình COVID-19 tiếp tục thay đổi, có thể quý vị sẽ có những câu hỏi. Quý vị có thể tin cậy vào healthdirect để có được thông tin cập nhật và đáng tin cậy về COVID-19.

Chuẩn bị nhà của mình cho trường hợp có người bị nhiễm COVID

Danh sách kiểm tra để chuẩn bị nhà của quý vị, và cần mua gì, trong trường hợp có ai đó trong hộ gia đình bị nhiễm COVID-19

Khi nào nên làm xét nghiệm và bằng cách nào

Tìm hiểu để biết ai cần làm xét nghiệm COVID-19, và nên làm xét nghiệm nhanh hay xét nghiệm PCR tức phản ứng chuỗi Polymerase

Điều cần làm nếu bị nhiễm COVID

Các bước cần thực hiện nếu quý vị bị nhiễm COVID-19, kể cả việc truy vết tiếp xúc

Cách ly ở đâu và bằng cách nào

Những điều nên và không nên làm khi đang cách ly và hồi phục sau khi bị nhiễm COVID-19 một cách an toàn tại nhà

Các triệu chứng và tìm sự giúp đỡ

Tìm hiểu về các triệu chứng nhẹ, vừa và nghiêm trọng của COVID-19, và khi nào cần tìm lời khuyên y tế

Chữa trị các triệu chứng ở nhà

Đối với đa số người, khi có các triệu chứng nhẹ của COVID-19 thì họ có thể an toàn chữa trị ở nhà

Hỗ trợ dành cho người bị nhiễm COVID

Quý vị có thể đủ điều kiện được giúp đỡ với các nhu yếu phẩm và thuốc men được giao đến nhà khi quý vị đang cách ly

Hồi phục sau khi bị nhiễm COVID

Tìm hiểu để biết khi nào quý vị đã hồi phục sau khi bị nhiễm COVID-19 và trở lại sinh hoạt bình thường

Bảo vệ để tránh khỏi COVID

Làm thế nào để tránh không bị nhiễm COVID-19 bao gồm tiêm vắc-xin, đeo khẩu trang và thực hành giãn cách xã hội


Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 để biết nếu cần tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ y tế.

Hãy gọi Đường dây giúp đỡ về Coronavirus Quốc gia qua số 1800 020 080nhấn số 8 để có thông tin y tế bằng ngôn ngữ của quý vị.

THÔNG TIN THÊM VỀ COVID-19


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo