Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Tài nguyên bằng tiếng Việt (Resources in Vietnamese)

Bài báo sức khỏe

Cách healthdirect có thể giúp bạn

healthdirect cung cấp thông tin miễn phí đáng tin cậy về sức khỏe và tư vấn, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.


Tìm hiểu tối đa nơi dược sĩ của quý vị

Những dược sĩ tại địa phương quý vị làm nhiều việc hơn là bán thuốc theo toa của quý vi - họ là những chuyên viên về thuốc men có bằng cấp, họ tư vấn và khuyên bảo về thuốc và săn sóc sức khoẻ tổng quát cho hàng triệu người Úc mỗi năm.


Tôi cần được săn sóc gì?

Có nhiều loại dich vụ và thông tin về săn sóc sức khỏe có sẵn tại Úc. Bài này giải thích làm cách nào để tìm đúng dịch vụ vào đúng lúc.


Vai trò của một GP

GP của quý vị (bác sĩ tổng quát, hoặc bác sĩ gia đình) thường là người đầu tiên quý vị đến gặp nếu quý vị có vấn đề sức khỏe. Họ điều hợp việc săn sóc sức khỏe cho quý vị và có thể săn sóc cho quý vị suốt đời.


Săn sóc thai phụ tại Úc

Nếu quý vị đang có thai hoặc lên kế hoạch có thai, quý vị có thể thắc mắc không biết có săn sóc và trợ giúp nào sẵn có cho quý vị. Bài viết này trình bày những lựa chọn cho việc săn sóc thai, sinh đẻ tại đâu và những chi phí phải trả - như vậy quý vị có thể có những chọn lựa tốt nhất cho quý vị.


Bé sơ sinh của quý vị và những tuần lễ đầu

Khi đem bé sơ sinh về nhà, có thể quý vị không biết phải làm gì sau đó, đặc biệt nếu quý vị là người mới làm cha mẹ. Có thể khó khăn đấy, nhưng lúc nào cũng có ai đó giúp đỡ. Bài này có thông tin giúp quý vị trong những tuần lễ đầu tiên đó – bao gồm những cuộc kiểm tra sức khỏe cho bé sơ sinh của quý vị, trợ giúp và các dịch vụ, và những giấy tờ nộp cho chính quyền quý vị phải làm.


Tôi trả tiền chăm sóc sức khỏe như thế nào?

Chính phủ Úc giúp giữ chi phí chăm sóc sức khỏe thấp cho đa số những người sống ở đây. Bài viết này sẽ giải thích làm thế nào để trả tiền chăm sóc sức khỏe.


Video

Last reviewed: October 2019

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.