Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Cách healthdirect có thể giúp bạn

English version: How healthdirect can help you

healthdirect cung cấp thông tin miễn phí đáng tin cậy về sức khỏe và tư vấn, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Gặp tình trạng khẩn cấp – Tôi làm gì đây?

Nếu quý vị nghĩ quý vị cần xe cứu thương hoặc thương tích hoặc bệnh tình của quý vị trầm trọng hoặc đe doạ tính mạng, hãy gọi ba số không (000) để xin xe cứu thương ngay lập tức.

Tôi cần tư vấn về sức khỏe – tôi gọi cho ai được?

Hãy gọi cho chúng tôi miễn phí * trên số 1800 022 222. Những y tá có đăng ký sẵn sàng 24 giờ một ngày,7 ngày một tuần để tư vấn khi quý vị không chắc mình phải làm gì – nên đi gặp bác sĩ tổng quát ở địa phương, xử lý bệnh ở nhà, hoặc đi đến một phòng cấp cứu.

Phòng khám bác sĩ đóng cửa – tôi còn có thể tìm sự giúp đỡ không?

Có, quý vị có thể. Hãy gọi cho chúng tôi miễn phí * trên số 1800 022 222 để biết phải đi đâu để được giúp đỡ trong vùng quý vị ở. Nếu không có bác sĩ tổng quát mở cửa gần nhà quý vị, những y tá có đăng ký của chúng tôi có thể đề nghị với quý vị để bác sĩ tổng quát của healthdirect gọi cho quý vị, bác sĩ có thể tư vấn cho quý vị qua điện thoại.

Tôi cần được giúp đỡ để tiếp cận healthdirect

  • Nếu quý vị có khuyết tật về nghe hoặc nói, hãy gọi National Relay Service trên số 1800 555 677 và yêu cầu chuyển cho healthdirect.
  • Nếu Anh Ngữ không phải là ngôn ngữ chính của quý vị và quý vị cần thông dịch viên, hãy gọi cho TIS National trên số 131 450 và yêu cầu chuyển cho healthdirect.

Tôi xin tư vấn về sức khỏe trực tuyến được không?

Được, hãy dùng mục Kiểm Tra Triệu Chứng (Symptom Checker) trực tuyến của healthdirect. Mục này sẽ hướng dẫn quý vị qua một loạt những câu hỏi dễ để giúp quý vị hiểu triệu chứng của quý vị và tư vấn về điều phải làm – quý vị cần gặp bác sĩ tổng quát ở địa phương, xử lý bệnh ở nhà, hoặc đi đến một phòng cấp cứu. 

Dịch vụ y tế gần tôi nhất nằm ở đâu?

Mục tìm dịch vụ (service finder) trên healthdirect cho quý vị tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng danh bạ đầy đủ nhất tại Úc của các dịch vụ y tế và những người cung cấp. Kết quả tìm kiếm dựa vào địa điểm, chúng cho phép quý vị tìm được bác sĩ, tiệm thuốc, vật lý trị liệu, v.v... ở gần nhất.

Tôi có thể trực tuyến lấy thông tin y tế đáng tin cậy tại đâu?

Trang mạng healthdirect cung cấp trực tuyến thông tin y tế đáng tin cậy về một loạt rộng lớn các vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh, triệu chứng, cách chữa, dịch vụ y tế và nhiều nữa.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với những tổ chức y tế hàng đầu tại Úc và tất cả thông tin của chúng tôi trải qua sự tái duyệt xét lâm sàng toàn diện.

healthdirect có ứng dụng cho điện thoại di động không?

Chắc chắn là chúng tôi có! Quý vị có thể tải xuống ứng dụng healthdirect (healthdirect app) từ Google Play hoặc iTunes.

Ứng dụng cung cấp sự tiếp cận tiện lợi thông tin y tế đáng tin cậy và cho phép quý vị kiểm tra triệu chứng của mình và tìm dịch vụ y tế bằng một cái bấm nút.

*có thể phải trả chi phí điện thoại khi gọi từ điện thoại di động và điện thoại có trả tiền.

Nhấp vào đây để tải xuống PDF

Last reviewed: August 2018

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo