Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Cách healthdirect có thể giúp bạn

Select language: (Arabic) العربية , বাংলা (Bengali), 简体中文 (Simplified Chinese), 繁體中文 (Traditional Chinese), Tiếng Việt (Vietnamese)

healthdirect cung cấp thông tin và sự hướng dẫn về sức khỏe miễn phí, đáng tin cậy, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần.

Đây là tình trạng khẩn cấp — tôi phải làm gì?

Nếu nghĩ rằng mình cần xe cứu thương hoặc thương tích hay bệnh của quý vị nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng, hãy gọi ba số không (000) ngay lập tức để kêu xe cứu thương.

Tôi cần lời khuyên về vấn đề sức khỏe — có đường dây giúp đỡ không?

Vâng, chúng tôi có. Hãy gọi đường dây giúp đỡ* qua số 1800 022 222 (được gọi là NURSE-ON-CALL ở bang Victoria). Y tá chính quy của chúng tôi trực 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần để cung cấp lời khuyên khi quý vị không biết là nên làm gì — là quý vị nên gặp bác sĩ (GP) địa phương, xử lý tình trạng này ở nhà, hoặc đi cấp cứu.

* có thể có cước phí cho các cú gọi từ điện thoại di động.

Phòng mạch bác sĩ đã đóng cửa — tôi có thể nói chuyện với một bác sĩ đa khoa (GP) sau giờ làm việc không?

Nếu phòng mạch của bác sĩ quý vị đã đóng cửa và quý vị cần lời khuyên về sức khỏe, hãy gọi đường dây giúp đỡ miễn phí* qua số 1800 022 222 để có thông tin hướng dẫn nên đến đâu để được giúp đỡ trong vùng của quý vị.

Các y tá chính quy của chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị về các triệu chứng của quý vị. Họ có thể sẽ gọi lại hoặc sắp xếp để bác sĩ đa khoa (GP) gọi quý vị qua video.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ y tế sau giờ làm việc.

* có thể có cước phí cho các cú gọi từ điện thoại di động.

quý ông gọi đường dây giúp đỡ healthdirect

Tôi cần giúp đỡ để tiếp cận đường dây giúp đỡ

  • Nếu quý vị có khiếm khuyến về thính giác hay nói, hãy gọi Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia qua số 1800 555 677 và yêu cầu được chuyển đến healthdirect.
  • Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quý vị và quý vị cần sự giúp đỡ của thông dịch viên, hãy gọi TIS National qua số 131 450 và yêu cầu được chuyển đến healthdirect.

Tôi có thể được hướng dẫn về vấn đề sức khỏe qua mạng không?

Được, hãy dùng dịch vụ trực tuyến của healthdirect Symptom Checker (công cụ kiểm tra triệu chứng). Công cụ sẽ hướng dẫn quý vị qua một số câu hỏi nhất định dễ trả lời để giúp quý vị hiểu các triệu chứng của mình và hướng dẫn nên làm gì — là quý vị nên gặp bác sĩ (GP) địa phương, xử lý tình trạng này ở nhà, hoặc đi cấp cứu.

Dịch vụ y tế gần nhất là ở đâu?

Công cụ tìm dịch vụ service finder của healthdirect giúp quý vị dễ dàng và nhanh chóng truy cập danh bạ đầy đủ nhất các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ y tế của Úc. Kết quả tìm kiếm sử dụng vị trí, giúp quý vị tìm bác sĩ, hiệu thuốc, vật lý trị liệu v.v. gần nhất.

Nếu phòng mạch bác sĩ qia đình của quý vị đã đóng cửa, quý vị có thể dùng Công cụ Tìm kiếm Dịch vụ (Service Finder) để tìm một bác sĩ đa khoa (GP) khác.

TÌM MỘT DỊCH VỤ Y TẾ — Công cụ Tìm kiếm Dịch vụ (Service Finder) có thể giúp quý vị tìm bác sĩ, hiệu thuốc, bệnh viện và các chuyên viên và dịch vụ y tế khác.

Tôi có thể tìm thông tin sức khỏe xác thực trực tuyến ở đâu?

Trang mạng healthdirect cung cấp thông tin trực tuyến đáng tin cậy trong một phạm vi rộng các vấn đề liên quan đến sức khỏe, bao gồm các căn bệnh, triệu chứng, cách điều trị, dịch vụ y tế và nhiều nữa.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các tổ chức y tế hàng đầu ở Úc và tất cả thông tin đều được thông qua một quy trình xem xét lâm sàng tổng hợp.

healthdirect có một ứng dụng di động không?

Chắc chắn rồi! Quý vị có thể tải xuống ứng dụng healthdirect từ Google Play hoặc Apple App Store.

Ứng dụng giúp quý vị truy cập thông tin sức khỏe đáng tin cậy một cách tiện lợi và quý vị có thể kiểm tra các triệu chứng và tìm một dịch vụ y tế bằng cách gõ một nút bấm.

Tải về ngay:
Ảnh chụp màn hình ứng dụng healthdirect

Last reviewed: September 2023

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Queensland Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.