Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Tôi trả tiền dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách nào?

Select language: English, (Arabic) العربية , বাংলা (Bengali), 简体中文 (Simplified Chinese), 繁體中文 (Traditional Chinese), Tiếng Việt (Vietnamese)

Các điểm chính

 • Medicare là một chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ giúp người dân Úc chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • Nếu có số Medicare, quý vị có thể nhận một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc với chi phí thấp hơn.
 • Hệ thống Medicare có 3 phần: bệnh viện, dịch vụ y tế và dược phẩm.
 • Nếu quý vị là người thăm viếng nước Úc, quý vị có thể đạt điều kiện để hưởng phúc lợi của chương trình Medicare nếu quý vị đến từ một quốc gia có thỏa thuận chăm sóc sức khỏe hỗ tương với nước Úc.

Medicare là gì?

Medicare là một chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ giúp người dân Úc chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tìm hiểu cách đăng ký với Medicare qua trang mạng của Services Australia.

Medicare là chương trình dành cho:

 • Công dân Úc
 • Công dân New Zealand
 • Thường trú nhân Úc
 • những người đang xin tư cách thường trú (có một số điều kiện được áp dụng)
 • một người có tư cách tạm trú dưới lệnh của bộ trưởng

Nếu quý vị là người thăm viếng nước Úc, quý vị có thể đạt điều kiện để hưởng phúc lợi của chương trình Medicare nếu quý vị đến từ một quốc gia có thỏa thuận chăm sóc sức khỏe hỗ tương với nước Úc: Bỉ, Phần Lan, Ý, Malta, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Cộng Hòa Ireland, Slovenia, Thụy Điển và Anh Quốc.

Nếu quý vị là người thăm viếng đến từ một quốc gia khác, quý vị nên cân nhắc việc mua bảo hiểm y tế tư nhân để chi trả cho các chi phí điều trị y tế ở Úc.

Quý vị có thể kiểm tra xem mình có đạt điều kiện có Medicare không qua trang mạng của Services Australia.

Medicare trả tiền cho những dịch vụ nào?

Medicare chi trả cho một loạt các dịch vụ khác nhau miễn phí hoặc với chi phí thấp hơn, bao gồm:

 • Gặp bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa — đối với tất cả các dịch vụ y tế ngoài bệnh viện nằm trong Bảng Phúc lợi Medicare (MBS), Medicare sẽ trả:
  • 85% của biểu phí khám bệnh của bác sĩ chuyên khoa
  • 100% của biểu phí khám bệnh của GP

Nếu bác sĩ của quý vị không chấp nhận thanh toán của Medicare (bulk bill), quý vị cần trả tiền cho chi phí khám bệnh rồi sau đó xin Medicare hoàn lại một phần của chi phí (gọi là tiền được hoàn lại).

 • Đến bệnh viện: Nếu quý vị là bệnh nhân được chăm sóc tại một bệnh viện công, Medicare sẽ chi trả mọi chi phí. Nếu quý vị đến khu cấp cứu của một bệnh viện công, Medicare sẽ trả tiền cho mọi chi phí.
 • Xét nghiệm và chụp hình: Medicare trả tiền cho nhiều xét nghiệm khác nhau kể cả chụp hình x-quang và làm xét nghiệm bệnh học. Đọc thêm phần này về trả tiền các xét nghiệm và chụp hình.
 • Kiểm tra mắt: Medicare trả tiền cho các cuộc kiểm tra mắt thực hiện bởi chuyên viên đo thị lực nếu dịch vụ này chọn cách thanh toán bằng Medicare. Không phải phòng đo thị lực nào cũng nhận thanh toán bằng Medicare. Nếu quý vị dưới 65 tuổi thì chi phí kiểm tra mắt của quý vị được chi trả mỗi ba năm một lần. Nếu trên 65 thì chi phí kiểm tra mắt được chi trả mỗi năm một lần.
 • Dịch vụ sức khoẻ tâm lý: Quý vị có thể xin bồi hoàn từ Medicare cho tối đa 10 buổi với một chuyên viên sức khỏe tâm thần mỗi niên lịch. Để làm điều này, quý vị cần có một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần và thư giới thiệu của bác sĩ quý vị.
 • Hỗ trợ khác: Medicare chi trả cho các chi phí của một vài các căn bệnh dài hạn, dịch vụ y tế liên ngành và các loại thuốc có kê toa. Các dịch vụ nào được chi trả tùy thuộc vào nhu cầu sức khỏe của quý vị, vì vậy hãy nói chuyện với GP của quý vị nếu quý vị có một bệnh mãn tính hoặc phức tạp, có nghĩa là quý vị có thêm các chi phí chăm sóc sức khỏe khác. Có khả năng quý vị đủ điều kiện có một Thỏa thuận Đội Chăm sóc hoặc kế hoạch chăm sóc của GP (Team Care Arrangement or a GP Management Plan) để giúp với các chi phí này.

Medicare thường không chi trả cho các dịch vụ ngoài bệnh viện mà không nằm trong MBS, chẳng hạn như vật lý trị liệu và dịch vụ sức khỏe bàn chân.

Hãy đọc thêm thông tin về những gì được Medicare trả qua trang mạng của Services Australia.

Medicare có trả tiền cho các dịch vụ nha khoa không?

Hầu hết các thủ thuật nha khoa không được Medicare trả tiền. Mỗi 3 người có khoảng 1 người đủ điều kiện nhận dịch vụ nha khoa công cộng, nhưng danh sách chờ đợi để được điều trị có thể rất dài. Thông thường, quý vị phải tự trả các chi phí này. Rất nhiều người dùng bảo hiểm y tế tư nhân để giúp họ trả tiền các chi phí nha khoa.

Medicare có chi trả cho một vài chi phí nha khoa cho một số trẻ em dưới một chương trình gọi là Chương trình Phúc lợi Nha Khoa dành cho Trẻ em. Tìm hiểu xem con quý vị có đủ điều kiện không.

Vào đây để đọc thêm cách trả tiền các chi phí nha khoa.

Medicare sẽ trả bao nhiêu của lệ phí gặp bác sĩ của tôi?

Chi phí tự trả từ tiền túi cho các dịch vụ được cung cấp ngoài bệnh viện có trong MBS sẽ là khoảng chênh lệch giữa phí bác sĩ quý vị tính và khoản phúc lợi Medicare nào được chính phủ trả.

Nếu bác sĩ chấp nhận thanh toán của Medicare (bulk bill), Medicare sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh. Điều này có nghĩa là không có khoản chi phí nào mà quý vị phải tự trả. Nếu bác sĩ của quý vị không chấp nhận thanh toán của Medicare (bulk bill), quý vị cần trả tiền cho chi phí khám bệnh rồi sau đó xin Medicare hoàn lại một phần của chi phí. Số tiền mà quý vị phải trả gọi là chi phí bù đắp.

Nếu gặp một bác sĩ chuyên khoa, quý vị chỉ có thể xin Medicare hoàn lại một phần của chi phí nếu quý vị có một thư giới thiệu hợp lệ của GP quý vị.

Tìm hiểu cách xin bồi hoàn qua trang mạng của Services Australia.

Nếu phải trả tiền cho các cuộc khám bệnh ở ngoài bệnh viện hay làm xét nghiệm rất tốn kém, quý vị có thể đạt điều kiện của Medicare Safety Net (Ngưỡng mức Bảo đảm của Medicare). Điều này có nghĩa là quý vị sẽ được Medicare hoàn lại nhiều hơn cho các khoản chi mà quý vị phải tự trả.

Nếu tôi cần làm các xét nghiệm, thì tôi trả tiền bằng cách nào?

Bác sĩ có thể kê đơn làm các xét nghiệm hay chụp hình để tìm hiểu thêm về tình hình sức khỏe của quý vị. Đôi khi Medicare sẽ trả tiền cho các dịch vụ này.

Ngoài ra, ở Úc còn có các xét nghiệm sàng lọc miễn phí bao gồm chương trình sàng lọc ung thư vú, ung thư ruột, kiểm tra mắt và kiểm tra thính giác. Tìm giúp đỡ để quản lý chi phí của các xét nghiệm trên trang mạng của Services Australia.

Vào đây để đọc thêm về trả tiền cho các xét nghiệm và chụp hình để chẩn đoán bệnh.

Tôi trả tiền thuốc men bằng cách nào?

Nếu quý vị đến gặp bác sĩ và lấy một toa thuốc, Chính phủ Úc giúp quý vị trả tiền cho một số thuốc dưới Pharmaceutical Benefits Scheme (Chương trình Phúc lợi Dược phẩm - PBS).

Quý vị vẫn phải trả một ít của chi phí mua thuốc này. Khoản tiền của khoản đồng thanh toán thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm, đúng với Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI). Quý vị có thể kiểm tra các lệ phí hiện thời.

Nếu quý vị chi nhiều tiền cho thuốc men dưới PBS, thì PBS Safety Net (Ngưỡng mức Bảo đảm của PBS) có thể giảm bớt chi phí cho quý vị sau khi quý bị đã chi một số tiền nhất định cho mỗi năm niên lịch. Hãy đọc thêm thông tin về PBS Safety Net qua trang mạng của Services Australia.

Nếu thuốc quý vị cần mua không nằm trong danh sách PBS, quý vị phải trả hết chi phí này. Quý vị có thể đọc thêm thông tin về việc giảm chi phí thuốc trên trang NPS MedicineWise.

Medicare có chi trả chi phí chăm sóc sức khỏe nếu tôi cần nhập viện không?

Bất cứ ai có số Medicare đều được điều trị miễn phí khi họ là một bệnh nhân ở bệnh viện công, chi phí do Medicare chi trả. Tuy nhiên, quý vị có thể cần đăng ký tên trên một danh sách chờ để được điều trị tại một bệnh viện công. Nếu cần xe cứu thương, có khả năng là quý vị sẽ được đưa đến khoa cấp cứu của một bệnh viện công.

Nếu cần nhập viện, quý vị có thể chọn bệnh viện công hay bệnh viện tư. Hãy đọc thêm thông tin về hệ thống bệnh viện công và tư.

Nếu được điều trị tại một bệnh viện tư, một phần hay toàn bộ chi phí có thể được chi trả bởi bảo hiểm y tế tư nhân của quý vị.

Dịch vụ xe cứu thương ở Úc có miễn phí không?

Phí của các dịch vụ xe cứu thương ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ có khác nhau. Ở một số nơi, dịch vụ này miễn phí; ở nơi khác dịch vụ được giảm giá cho một số người. Nếu quý vị có bảo hiểm y tế tư nhân, thì bảo hiểm có thể trả một phần nào hay toàn bộ chi phí.

Medicare không trả tiền cho dịch vụ xe cứu thương.

Để biết thêm thông tin về thỏa thuận chi trả cho xe cứu thương ở tiểu bang hoặc lãnh thổ của quý vị, hãy xem privatehealth.gov.au.

Bảo hiểm y tế tư nhân là gì, và tôi có nên mua bảo hiểm không?

Tùy thuộc vào hợp đồng bảo hiểm của quý vị, bảo hiểm y tế tư nhân chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của:

 • một bệnh nhân tư được điều trị tại bệnh viện công hoặc tại một bệnh viện tư, và bác sĩ do quý vị chọn
 • các dịch vụ y tế không được chi trả bởi Medicare như vật lý trị liệu, nha khoa và thị giác

Bảo hiểm y tế tư nhân cũng giúp quý vị nhận một số dịch vụ của bệnh viện nhanh hơn.

Hãy đọc thêm thông tin về bảo hiểm y tế tư nhân tại privatehealth.gov.au.

Last reviewed: June 2022

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Queensland Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.