Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Tôi trả tiền dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách nào?

Select language: English, (Arabic) العربية , বাংলা (Bengali), 简体中文 (Simplified Chinese), 繁體中文 (Traditional Chinese), Tiếng Việt (Vietnamese)

Chính phủ Úc giúp giữ chi phí chăm sóc sức khỏe ở mức thấp cho đa số người sống ớ Úc. Bài viết này sẽ giải thích cách trả tiền dịch vụ chăm sóc sức khỏe.


Medicare là gì?

Medicare là một chương trình của chính phủ giúp người dân Úc trả tiền dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tìm hiểu cách đăng ký với Medicare qua trang mạng của Services Australia.

Không phải ai cũng đạt điều kiện để có Medicare. Medicare là chương trình dành cho:

 • Công dân Úc
 • Công dân New Zealand
 • Thường trú nhân Úc
 • những người đang xin tư cách thường trú (có một số điều kiện được áp dụng)
 • một người có tư cách tạm trú dưới lệnh của bộ trưởng

Nếu quý vị là người thăm viếng nước Úc, quý vị có thể đạt điều kiện để hưởng phúc lợi của chương trình Medicare nếu quý vị đến từ một quốc gia có thỏa thuận chăm sóc sức khỏe hỗ tương với nước Úc: Bỉ, Phần Lan, Ý, Malta, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Cộng Hòa Ireland, Slovenia, Thụy Điển và Anh Quốc.

Nếu quý vị là người thăm viếng đến từ một quốc gia khác, quý vị nên cân nhắc việc mua bảo hiểm y tế tư nhân để bảo hiểm cho các chi phí điều trị y tế ở Úc.

Quý vị có thể kiểm tra xem mình có đạt điều kiện có Medicare không qua trang mạng của Services Australia

Medicare trả tiền cho những dịch vụ nào?

Medicare trả tiền cho nhiều dịch vụ khác nhau:

 • Gặp bác sĩ hay bác sĩ chuyên khoa: Medicare sẽ trả toàn bộ chi phí. Nếu bác sĩ của quý vị không chấp nhận thanh toán của Medicare (bulk bill), quý vị cần trả tiền cho chi phí khám bệnh rồi sau đó xin Medicare hoàn lại một phần (gọi là tiền được hoàn lại).
 • Đến bệnh viện: Nếu quý vị là bệnh nhân nhận sự chăm sóc của một bệnh viện công, Medicare sẽ trả tiền cho mọi chi phí của quý vị. Nếu quý vị đến khu cấp cứu của một bệnh viện công, Medicare sẽ trả tiền cho mọi chi phí.
 • Xét nghiệm và chụp hình: Medicare trả tiền cho nhiều xét nghiệm bao gồm chụp hình x-quang và làm xét nghiệm bệnh học. Đọc thêm phần này về trả tiền các xét nghiệm và chụp hình.
 • Kiểm tra mắt: Medicare trả tiền cho các cuộc kiểm tra mắt do chuyên viên đo thị lực thực hiện. Nếu quý vị dưới 65 tuổi thì chi phí này được trả cho quý vị mỗi ba năm một lần. Nếu trên 65 thì chi phí này được trả mỗi năm một lần.
 • Dịch vụ sức khoẻ tâm lý: Quý vị có thể xin Medicare hoàn tiền cho chi phí tối đa là 10 buổi (số lần này tăng đến 20 lần trong thời kỳ đại dịch COVID-19) để gặp chuyên viên về sức khỏe tâm lý mỗi năm. Để làm điều này, quý vị cần có một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần và thư giới thiệu của bác sĩ quý vị.
 • Hỗ trợ khác: Medicare trả tiền cho chi phí của một vài các căn bệnh dài hạn, một vài dịch vụ y tế liên ngành như vật lý trị liệu, và một vài loại thuốc có kê toa.

Hãy đọc thêm thông tin về những gì được Medicare trả qua trang mạng của Services Australia.

Medicare có trả tiền cho các dịch vụ nha khoa không?

Hầu hết các thủ thuật nha khoa không được Medicare trả tiền. Quý vị phải tự trả các chi phí này. Rất nhiều người dùng bảo hiểm y tế tư nhân để giúp họ trả tiền các chi phí nha khoa.

Tuy nhiên, Medicare có trả tiền cho một vài chi phí nha khoa cho trẻ em dưới một chương trình gọi là Chương trình Phúc lợi Nha Khoa Trẻ em. Hãy vào đây để xem nếu con quý vị đạt điều kiện.

Vào đây để đọc thêm cách trả tiền các chi phí nha khoa.

Medicare sẽ trả bao nhiêu của lệ phí gặp bác sĩ của tôi?

Nếu bác sĩ hay bác sĩ chuyên khoa chấp nhận thanh toán của Medicare (bulk bill), thì toàn bộ chi phí khám bệnh của quý vị sẽ được Medicare trả. Quý vị không phải trả gì cả từ tiền túi của mình.

Nếu bác sĩ của quý vị không chấp nhận thanh toán của Medicare (bulk bill), quý vị cần trả tiền cho chi phí khám bệnh rồi sau đó xin Medicare hoàn lại một phần của chi phí. Số tiền mà quý vị phải trả gọi là chi phí bù đắp.

Ví dụ, bác sĩ quý vị có thể tính quý vị phí $70 cho mỗi cuộc khám bệnh bình thường. Medicare chỉ trả $38.75. Nên chi phí bù đắp quý vị trả sẽ là $31.25.

Nếu quý vị gặp một bác sĩ chuyên khoa, quý vị chỉ có thể xin Medicare hoàn lại một phần của chi phí nếu quý vị có một thư giới thiệu hợp lệ của bác sĩ (GP) của quý vị.

Tìm hiểu cách xin bồi hoàn qua trang mạng của Services Australia.

Nếu phải trả tiền cho các cuộc khám bệnh ở ngoài bệnh viện hay làm xét nghiệm rất tốn kém, quý vị có thể đạt điều kiện của Medicare Safety Net (Ngưỡng mức Bảo đảm của Medicare). Điều này có nghĩa là quý vị sẽ được Medicare hoàn lại nhiều hơn cho các khoản chi mà quý vị phải tự trả.

Nếu tôi cần làm các xét nghiệm, thì tôi trả tiền bằng cách nào?

Bác sĩ có thể kê đơn làm các xét nghiệm hay chụp hình để tìm hiểu thêm về tình hình sức khỏe của quý vị. Đôi khi Medicare sẽ trả tiền cho các dịch vụ này.

 • Xét nghiệm bệnh học: Các xét nghiệm như xét nghiệm máu, nước tiểu hay mô thường được chi trả bởi Medicare. Nhiều phòng làm xét nghiệm chấp nhận thanh toán của Medicare (bulk bill).
 • Hình ảnh và chụp hình: Đây là các dịch vụ bao gồm chụp hình x-quang, chụp cắt lớp CT, chụp hình cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) và siêu âm. Medicare chi trả một phần nào hay toàn bộ chi phí cho nhiều dịch vụ này.

Ngoài ra, ở Úc còn có các xét nghiệm sàng lọc miễn phí bao gồm chương trình sàng lọc ung thư vú, ung thư ruột, kiểm tra mắt và kiểm tra thính giác. Hãy đọc thông tin về có sự giúp đỡ gì về mặt làm xét nghiệm trên trang của Services Australia.

Vào đây để đọc thêm về trả tiền cho các xét nghiệm và chụp hình để chẩn đoán bệnh.

Tôi trả tiền thuốc men bằng cách nào?

Nếu quý vị đến gặp bác sĩ và lấy một toa thuốc, Chính phủ Úc giúp quý vị trả tiền cho một số thuốc dưới Pharmaceutical Benefits Scheme (Chương trình Phúc lợi Dược phẩm - PBS).

Quý vị vẫn phải trả một ít của chi phí mua thuốc này. Hiện thời, số tiền tối đa mà quý vị phải trả là $41.30 cho đa số và $6.60 cho những người có thẻ giảm giá đạt điều kiện.

Nếu quý vị chi nhiều tiền cho thuốc men dưới PBS, thì PBS Safety Net (Ngưỡng mức Bảo đảm của PBS) có thể giảm bớt chi phí cho quý vị sau khi quý bị đã chi một số tiền nhất định cho mỗi năm niên lịch. Hãy đọc thêm thông tin về PBS Safety Net qua trang mạng của Services Australia.

Nếu thuốc quý vị cần mua không nằm trong danh sách PBS, quý vị phải trả hết chi phí này. Quý vị có thể đọc thêm thông tin về việc giảm chi phí thuốc trên trang NPS Medicinewise.

Medicare có chi trả chi phí chăm sóc sức khỏe nếu tôi cần nhập viện không?

Nếu cần nhập viện, quý vị có thể chọn bệnh viện công hay bệnh viện tư. Hãy đọc thêm thông tin về hệ thống bệnh viện công và tư.

Tất cả những ai có số Medicare đều được điều trị miễn phí khi là một bệnh nhân của bệnh viện công, chi phí do Medicare chi trả. Tuy nhiên, có thể quý vị phải đăng ký trên một danh sách chờ.

Nếu được điều trị tại một bệnh viện tư, một phần hay toàn bộ chi phí có thể được chi trả bởi bảo hiểm y tế tư nhân của quý vị.

Nếu cần xe cứu thương, có khả năng là quý vị sẽ được đưa đến khoa cấp cứu của một bệnh viện công.

Dịch vụ xe cứu thương ở Úc có miễn phí không?

Thông thường dịch vụ xe cứu thương ở Úc có tính phí. Lệ phí sẽ khác nhau tùy mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Ở một số nơi, dịch vụ này miễn phí; ở nơi khác dịch vụ được giảm giá cho một số người.

Medicare không trả tiền cho dịch vụ xe cứu thương. Nếu quý vị có bảo hiểm y tế tư nhân, thì bảo hiểm có thể trả một phần nào hay toàn bộ chi phí.

Quý vị có thể đọc xem ở tiểu bang quý vị có các dịch vụ xe cứu thương nào tại privatehealth.gov.au.

Bảo hiểm y tế tư nhân là gì, và tôi có nên mua bảo hiểm không?

Ớ Úc, việc mua bảo hiểm y tế tư nhân là điều không bắt buộc, nhưng chính phủ có một vài chính sách tính thêm phí và khích lệ mọi người mua bảo hiểm y tế tư nhân.

Mua bảo hiểm y tế tư nhân cho quý vị nhiều lựa chọn hơn cho việc chăm sóc sức khỏe của mình. Ví dụ, quý vị có thể chọn người bác sĩ điều trị cho mình.

Hãy đọc thêm thông tin về bảo hiểm y tế tư nhân tại privatehealth.gov.au.

Last reviewed: July 2021

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.