Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Tôi trả tiền chăm sóc sức khỏe như thế nào?

English version: How do I pay for healthcare?

Chính phủ Úc giúp giữ chi phí chăm sóc sức khỏe thấp cho đa số những người sống ở đây. Bài viết này sẽ giải thích làm thế nào để trả tiền chăm sóc sức khỏe.


Medicare là gì?

Medicare là chương trình của chính phủ giúp người Úc chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe. Hãy tìm hiểu cách đăng nhập Medicare (enrol for Medicare) trên trang mạng Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services).

Không phải ai cũng hội đủ điều kiện để có Medicare. Medicare được cấp cho:

 • Công dân Úc
 • Công dân New Zealand
 • Thường trú nhân Úc
 • những người đang xin thường trú nhân (một số điều kiện áp dụng)
 • những người được Lệnh của Bộ Trưởng ban cho

Nếu quý vị đến thăm Úc, quý vị có thể xin được thẻ Medicare nếu đến từ một quốc gia có thỏa thuận chăm sóc sức khỏe hỗ tương (reciprocal healthcare agreement) với Úc.

Nếu quý vị là du khách đến từ một quốc gia khác, quý vị nên xem xét bảo hiểm y tế tư nhân để trang trải chi phí điều trị y tế tại Úc.

Quý vị có thể kiểm tra xem có đủ điều kiện xin Medicare không (eligible for Medicare) trên trang mạng Bộ Dịch vụ Nhân sinh.

Medicare trả cho những dịch vụ nào?

Medicare chi trả cho một loạt các dịch vụ:

 • Gặp bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa: Nếu bác sĩ nhận thanh toán bulk bills, Medicare sẽ trả toàn bộ chi phí. Nếu bác sĩ không nhận bulk bill, quý vị sẽ phải trả tiền trước, sau đó đòi lại (claim) một phần chi phí từ Medicare.
 • Đến bệnh viện: Nếu quý vị là bệnh nhân thường được chăm sóc tại bệnh viện công, Medicare sẽ chi trả mọi chi phí. Nếu quý vị đến khoa cấp cứu tại bệnh viện công, Medicare sẽ thanh toán mọi thứ.
 • Các xét nghiệm và hình quét (scan): Medicare trả tiền một loạt các xét nghiệm, bao gồm xét nghiệm bệnh lý và x-quang. Xin đọc thêm ở đây paying for tests and scans về việc trả tiền cho các xét nghiệm và hình quét (scan).
 • Kiểm tra mắt: Medicare thanh toán các kiểm tra mắt do bác sĩ nhãn khoa thực hiện.
 • Các dịch vụ (chăm sóc) sức khỏe tâm thần: Quý vị có thể yêu cầu được chước giảm Medicare tối đa 10 buổi mỗi năm theo lịch (calendar) với chuyên gia sức khỏe tâm thần. Để làm điều này, quý vị cần có một kế hoạch điều trị sức khỏe tâm thần từ bác sĩ.
 • Hỗ trợ khác: Medicare chi trả các chi phí cho một số bệnh kéo dài, một số dịch vụ y tế phụ như vật lý trị liệu và một số loại thuốc theo toa.

Hãy đọc thêm về những gì được Medicare chi trả (what's covered by Medicare) trên trang mạng của Bộ Dịch vụ Nhân sinh.

Các dịch vụ nha khoa có được Medicare chi trả không?

Medicare không thanh toán hầu hết các chữa trị nha khoa (dental procedures). Quý vị phải tự trả tiền. Nhiều người sử dụng bảo hiểm y tế tư để giúp họ trả chi phí nha khoa.

Tuy nhiên, Medicare chi trả một số chi phí chăm sóc nha khoa cho một số trẻ em theo chương trình được gọi là Chương trình Trợ cấp Nha khoa cho Trẻ em (Child Dental Benefits Schedule). Tìm hiểu ở đây xem con quý vị có hội đủ điều kiện được hưởng không (your child is eligible).

Đọc thêm ở đây về cách thanh toán chi phí nha khoa (how to pay for dental costs).

Bao nhiêu chi phí bác sĩ của tôi được Medicare chi trả?

Nếu bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa nhận thanh toán ‘bulk bills’, Medicare sẽ chi trả toàn bộ chi phí này. Quý vị không phải trả bất kỳ chi phí nào bằng tiền túi.

Nếu bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa không nhận ‘bulk bills’, quý vị cần thanh toán và đòi lại một phần chi phí từ Medicare. Số tiền quý vị phải trả được gọi là chi phí cho phần chênh lệch.

Ví dụ: bác sĩ GP của quý vị có thể tính quý vị $70 cho một lần khám bệnh thông thường. Medicare sẽ chỉ trả $37.60. Vì vậy, phí chênh lệch quý vị phải trả sẽ là $32.40.

Nếu quý vị gặp bác sĩ chuyên khoa, quý vị chỉ có thể đòi lại một phần chi phí từ Medicare nếu có giấy giới thiệu hiện hành từ bác sĩ (GP) của quý vị.

Hãy tìm hiểu cách đòi lại tiền (how to make a claim) trên trang mạng Bộ Dịch vụ Nhân sinh.

Nếu phải chi nhiều tiền cho các lần khám hoặc xét nghiệm y tế ngoài bệnh viện, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng Mạng An toàn Medicare (Medicare Safety Net). Điều này có nghĩa là quý vị sẽ nhận lại nhiều tiền hơn từ Medicare cho các chi phí trả bằng tiền túi của quý vị.

Nếu cần phải làm xét nghiệm, tôi trả tiền như thế nào?

Bác sĩ có thể yêu cầu xét nghiệm hoặc hình quét (scan) để tìm hiểu thêm về sức khỏe quý vị. Medicare đôi khi trả chi phí các việc này.

 • Xét nghiệm bệnh lý: Các xét nghiệm, chẳng hạn như xét nghiệm máu, nước tiểu hoặc mô, thường được Medicare chi trả. Nhiều xét nghiệm được thanh toán theo cách ‘bulk bill’.
 • Hình ảnh và hình quét: bao gồm chụp x-quang, quét CT, quét MRI, quét PET và siêu âm. Medicare chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí cho nhiều thứ trong số này.

Cũng có một số xét nghiệm kiểm tra miễn phí có sẵn ở Úc, bao gồm kiểm tra ung thư vú, ung thư ruột, kiểm tra mắt và kiểm tra thính giác. Hãy đọc mục trợ giúp có sẵn cho các xét nghiệm (what help is available with tests) trên trang mạng của Bộ Dịch vụ Nhân sinh.

Hãy đọc thêm ở đây về việc trả tiền cho các xét nghiệm chẩn đoán và hình quét (paying for diagnostic tests and scans).

Tôi trả tiền thuốc như thế nào?

Nếu quý vị nhận được toa thuốc từ bác sĩ cho một loại thuốc, Chính phủ Úc sẽ giúp đỡ chi phí thông qua Chương trình Trợ cấp Dược phẩm/ Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS).

Quý vị vẫn phải trả một số chi phí của thuốc. Mức tối đa hiện tại quý vị sẽ trả là $40.30 với hầu hết mọi người và $6.50 cho những người có thẻ giảm giá (concession card) đủ điều kiện.

Nếu quý vị chi tiền nhiều mua thuốc PBS, Mạng An toàn PBS có thể giảm chi phí sau khi quý vị đã chi một số tiền nhất định mỗi năm dương lịch (calendar). Hãy đọc thêm về Mạng An toàn PBS (PBS Safety Net) trên trang mạng Bộ Dịch vụ Nhân sinh.

Nếu thuốc không được liệt kê trên PBS, quý vị sẽ phải trả toàn bộ số tiền. Có thể đọc thêm về việc giảm chi phí thuốc trên trang mạng NPS Medicinewise website.

Medicare có chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe của tôi nếu cần đi bệnh viện không?

Nếu quý vị cần đi bệnh viện, có thể chọn bệnh viện công hoặc bệnh viện tư. Hãy đọc thêm ở đây về các hệ thống bệnh viện công và tư (public and private hospital systems).

Mọi người có số Medicare đều được hưởng điều trị miễn phí như bệnh nhân thường tại bệnh viện công, được Medicare thanh toán. Tuy nhiên, quý vị có thể phải ghi tên vào danh sách chờ.

Nếu quý vị được điều trị trong một bệnh viện tư, một số hoặc toàn bộ chi phí có thể được bảo hiểm y tế tư nhân (private health insurance) của quý vị chi trả.

Nếu quý vị cần xe cứu thương, quý vị có thể sẽ đến khoa cấp cứu bệnh viện công.

Dịch vụ xe cứu thương có miễn phí tại Úc không?

Thông thường phải trả một khoản phí cho các dịch vụ xe cứu thương ở Úc. Lệ phí khác nhau giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Ở một số nơi được miễn phí; ở những nơi khác, một số người được trợ cấp.

Medicare không trả chi phí xe cứu thương. Nếu quý vị có bảo hiểm y tế tư, bảo hiểm tư này có thể chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí.

Quý vị có thể đọc những dịch vụ xe cứu thương nào có sẵn ở tiểu bang của mình trên trang privatehealth.gov.au.

Bảo hiểm y tế tư là gì, và có nên mua không?

Không bắt buộc phải có bảo hiểm y tế tư ở Úc, nhưng mọi người đều được khuyến khích mua bảo hiểm này thông qua các khoản phụ phí và ưu đãi khác nhau của chính phủ.

Có bảo hiểm y tế tư cho quý vị nhiều lựa chọn hơn về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị. Ví dụ, quý vị có thể chọn bác sĩ mình muốn để điều trị cho quý vị.

Hãy tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế tư trên trang privatehealth.gov.au.

Last reviewed: October 2019

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo