Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Chăm sóc thai sản ở Úc

Select language: English, (Arabic) العربية , বাংলা (Bengali), 简体中文 (Simplified Chinese), 繁體中文 (Traditional Chinese), Tiếng Việt (Vietnamese)

Nếu quý vị đang có thai hoặc dự tính sẽ có thai, có rất nhiều lựa chọn khác nhau cho việc chăm sóc và hỗ trợ trong thai kỳ và khi sinh nở. Bài viết này mô tả các lựa chọn chăm sóc trong thai kỳ, sinh con ở đâu và chi phí của các dịch vụ – để quý vị có thể chọn dịch vụ nào tốt nhất cho mình.

Nếu mới biết là quý vị đã có thai, điều quan trọng là hãy đến gặp bác sĩ (GP) hoặc y tá hộ sinh của quý vị để bắt đầu quá trình chăm sóc tiền sản của quý vị. Họ sẽ thảo luận với quý vị về những lựa chọn chăm sóc cho quý vị trong thai kỳ và khi sinh nở.


Trong thai kỳ tôi cần gặp những ai?

Có 3 loại chuyên viên y tế có thể chăm sóc cho quý vị trong thai kỳ, tùy thuộc vào việc quý vị sẽ sinh con ở đâu và các nhu cầu về sức khỏe của quý vị.

Một y tá hộ sinh là y tá được đào tạo đặc biệt để hỗ trợ và chăm sóc cho phụ nữ trong thai kỳ, lúc chuyển dạ và sinh con. Y tá hộ sinh làm việc với các bác sĩ khoa sản tại các bệnh viện công, bệnh viện tư, cũng như trong cộng đồng. Họ giúp quý vị giữ gìn sức khỏe tốt trong thai kỳ. Nếu không có biến chứng gì, thì họ cũng có thể hộ sinh cho quý vị. Các y tá hộ sinh cũng chăm sóc cho quý vị và bé trong những tuần đầu sau khi sinh con.

Các bác sĩ đa khoa (GP) là bác sĩ y khoa chăm sóc sức khỏe toàn diện và xử lý các vấn đề về sức khỏe. Thông thường, GP là người chuyên viên y tế đầu tiên mà quý vị đến gặp nếu nghĩ rằng mình đã có thai.

Một số GP tham gia chăm sóc hỗn hợp, có nghĩa là GP và cả y tá hộ sinh hay bác sĩ khoa sản sẽ cùng chăm sóc cho quý vị trong thai kỳ. Nếu quý vị sống ở vùng nông thôn hay vùng xa xôi hẻo lánh, GP của quý vị có thể là người chăm sóc duy nhất cho quý vị và cũng là người hộ sinh của quý vị.

Bác sĩ khoa sản là một bác sĩ được đào tạo đặc biệt để chăm sóc cho phụ nữ và các em bé trong thai kỳ, khi sinh nở và ngay sau khi sinh. Quý vị có thể chọn có một bác sĩ khoa sản chăm sóc cho mình suốt thai kỳ và hộ sinh cho mình. Nếu sẽ sinh con tại một bệnh viện công, có thể quý vị chỉ gặp bác sĩ khoa sản khi có nhu cầu về mặt y khoa.

TÌM MỘT DỊCH VỤ Y TẾ — Công cụ Tìm kiếm Dịch vụ Service Finder có thể giúp quý vị tìm bác sĩ, hiệu thuốc, bệnh viện và các dịch vụ y tế khác.

Những lựa chọn cho việc chăm sóc thai sản của tôi là gì?

Có một vài lựa chọn đối với việc quý vị có thể sinh con ở đâu. Điều này còn tùy là đây có phải là đứa con đầu lòng của quý vị, hiện có các biến chứng nào không, và quý vị sống ở đâu.

Lựa chọn nào tốt nhất cho mình sẽ tùy thuộc vào điều gì quan trọng đối với quý vị và bạn đời của mình. Ví dụ, quý vị có muốn được gặp cùng một bác sĩ hay y tá hộ sinh cho những lần khám thai không? Quý vị muốn dùng can thiệp y tế hay phương án giảm đau nào, và cách nào vừa túi tiền cho mình? Để đưa ra quyết định, quý vị nên nói chuyện với bạn bè và người thân trong gia đình về những trải nghiệm sinh con của họ. Bác sĩ (GP) của quý vị có thể thảo luận những lựa chọn khác nhau và cách nào tốt nhất cho quý vị.

Bệnh viện công: Ở Úc, hầu hết các phụ nữ đều sinh con ở bệnh viện công. Nếu quý vị chọn sinh con ở một bệnh viện công, các y tá hộ sinh sẽ chăm sóc quý vị trong thai kỳ và lúc sinh nở. Bác sĩ sẽ gặp quý vị nếu có các biến chứng. Khả năng là trong suốt thai kỳ quý vị sẽ gặp các y tá hộ sinh làm việc chung trong một đội, và quý vị sẽ không được phép chọn bác sĩ nào chăm sóc cho mình. Quý vị sẽ sinh con một là ở khu hộ sinh hoặc trung tâm sinh nở. Sự chăm sóc trong thai kỳ và sinh nở hầu hết là miễn phí. Bước đầu tiên là nên đến gặp bác sĩ của quý vị để thảo luận những lựa chọn tại các bệnh viện khác nhau trong khu vực của quý vị và cho quý vị thư giới thiệu.

Bệnh viện tư: Nếu quyết định sinh con ở một bệnh viện tư, quý vị sẽ được chăm sóc bởi một bác sĩ khoa sản. Quý vĩ sẽ gặp cùng một bác sĩ khoa sản trong suốt thai kỳ và phát triển mối quan hệ với họ. Thường thì các y tá hộ sinh sẽ chăm sóc cho quý vị trong giai đoạn chuyển dạ sinh con và bác sĩ khoa sản sẽ đến lúc sinh. Sau khi sinh con, quý vị có thể sẽ nằm viện vài ngày. Hầu hết phụ nữ chi trả các chi phí chăm sóc ở bệnh viện tư với bảo hiểm y tế tư nhân của họ. Bước đầu tiên là đến gặp bác sĩ của quý vị để được giới thiệu đến một bác sĩ khoa sản, và bác sĩ này sẽ đăng ký quý vị với một bệnh viện tư cho việc sinh con.

Nhà hộ sinh: Các nhà hộ sinh cung cấp một môi trường tự nhiên hơn, giống như ở nhà cho việc sinh con, thay vì là một bệnh viện. Đây là một lựa chọn nếu thai kỳ của quý vị có rủi ro thấp và có thể kỳ vọng quá trình sinh con sẽ không gặp biến chứng. Quý vị sẽ được chăm sóc bởi một y tá hộ sinh hoặc đội y tá hộ sinh suốt thai kỳ. Quý vị cũng có thể gặp một bác sĩ khoa sản nếu có bất kỳ biến chứng gì. Các nhà hộ sinh thường được đặt cạnh một bệnh viện. Hãy đến gặp bác sĩ quý vị càng sớm càng tốt để tìm hiểu xem ở khu vực quý vị có những dịch vụ nào và để đăng ký.

Sinh con ở nhà: Quý vị có thể chọn sinh con ở nhà nếu thai kỳ của quý vị có rủi ro thấp. Trong lúc sinh, quý vị vẫn có thể được chuyển đến bệnh viện nếu có bất cứ biến chứng gì. Thông thường, nếu muốn sinh con ở nhà thì trong thai kỳ quý vị sẽ được chăm sóc bởi một y tá hộ sinh tư nhân. Nếu có phát sinh bất cứ vấn đề gì, có thể quý vị phải gặp một bác sĩ khoa sản. Có các chương trình sinh con ở nhà công, được quản lý bởi các bệnh viện công ở địa phương. Quý vị sẽ cần có thư giới thiệu của bác sĩ. Một lựa chọn khác là tìm một y tá hộ sinh tư nhân. Quý vị có thể làm việc này tại trang mạng Homebirth Australia (Sinh con ở nhà ở Úc).

Chăm sóc hỗn hợp: Chăm sóc hỗn hợp là trong thai kỳ quý vị được chăm sóc bởi bác sĩ (GP) quý vị và một bệnh viện. Trong suốt thai kỳ, quý vị sẽ đến gặp bác sĩ để khám thai và đến bệnh viện một vài lần. Chăm sóc hỗn hợp chủ yếu được cung cấp bởi các bệnh viện công và nhà hộ sinh công. Thường thì các bệnh viện tư và chương trình sinh con ở nhà không có chăm sóc hỗn hợp.

Chăm sóc tiền sản là gì?

Chăm sóc tiền sản là sự chăm sóc nhận được trong thai kỳ. Quý vị sẽ có các cuộc hẹn khám tiền sản trong suốt thai kỳ. Phần lớn các phụ nữ mang thai không có biến chứng sẽ có từ 10 đến 12 cuộc hẹn khám thai. Nếu quý vị đã có thai trước đây và không bị biến chứng gì, quý vị có thể có khoảng 7 đến 10 cuộc hẹn khám thai.

Các cuộc hẹn khám tiền sản quan trọng ngay cả khi quý vị khỏe mạnh và thai kỳ tiến triển tốt. Khám tiền sản là để y tá hộ sinh và bác sĩ kiểm tra sức khỏe của quý vị và của em bé thì họ mới có thể tìm được và xử lý sớm khi có bất cứ vấn đề gì. Các cuộc khám thai này cũng là cơ hội tốt để quý vị đặt câu hỏi và thảo luận bất cứ điều gì quý vị thấy lo ngại.

Tốt nhất là hãy đặt cuộc hẹn khám tiền sản đầu tiên khi thai được khoảng 6 tới 8 tuần. Cuộc hẹn này có thể là với một y tá hộ sinh, bác sĩ của quý vị hoặc một phòng khám hay bệnh viện.

Tại cuộc hẹn này, bác sĩ hay y tá hộ sinh sẽ xác nhận tình trạng mang thai của quý vị. Họ sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe kỹ càng, bao gồm hỏi về bệnh sử của quý vị và bệnh sử của gia đình quý vị. Họ cũng sẽ cung cấp cho quý vị thông tin quan trọng về việc chăm sóc thai kỳ của quý vị

Có thể họ cũng sẽ cho quý vị làm các xét nghiệm để kiểm tra nếu có bất cứ điều gì có thể gây khó khăn trong thai kỳ hay lúc sinh. Quý vị có thể quyết định làm hay không làm các xét nghiệm này.

Sau đó quý vị sẽ có các cuộc hẹn định kỳ trong suốt thai kỳ. Nhiều phụ nữ có hẹn mỗi 4 tới 6 tuần cho đến tuần thứ 28 của thai kỳ, thì sau đó cuộc hẹn là mỗi 2 tới 3 tuần cho đến tuần thứ 36 của thai kỳ. Sau đó, có thể quý vị sẽ có hẹn mỗi tuần cho đến ngày sinh con.

Quý vị có thể tham gia các lớp học tiền sản để giúp quý vị và bạn đời chuẩn bị cho lúc sinh. Nhiều bệnh viện có tổ chức các lớp học tiền sản, hoặc hãy hỏi bác sĩ hay y tá hộ sinh chăm sóc cho quý vị xem họ có đề nghị gì.

Đến bệnh viện

Nếu đây là thai kỳ đầu tiên, có thể quý vị sẽ không chắc là khi nào nên đến bệnh viện hay nhà hộ sinh. Tốt nhất là hãy gọi cho bệnh viện hoặc nhà hộ sinh để được hướng dẫn.

Sau khi sinh con quý vị có thể sẽ nằm viện từ 1 đến vài ngày. Quý vị phải ở bao lâu sẽ tùy khả năng phục hồi của quý vị, quý vị đã sinh mổ hay không, và quý vị hay em bé có bất kỳ biến chứng gì không.

Nó sẽ tốn bao nhiêu tiền?

Chí phí sinh em bé sẽ khác nhau tùy thuộc việc quý vị sinh con ở bệnh viện công hay tư Cả hai đều có những điểm lợi và những điểm bất lợi.

Ở Úc, dịch vụ chăm sóc thai kỳ ở bệnh viện công hoặc nhà hộ sinh là miễn phí vì chi phí được Medicare chi trả, cho những công dân Úc và một số du khách viếng thăm nước Úc. Tuy nhiên, quý vị không thể chọn bác sĩ hay y tá hộ sinh.

Dưới hệ thống tư nhân, quý vị có thể chọn bác sĩ của mình, nhưng quý vị phải trả tiền cho dịch vụ chăm sóc hoặc mua bảo hiểm y tế tư nhân. Medicare và công ty bảo hiểm y tế của quý vị sẽ chi trả một số chi phí cho thời gian nằm viện ở bệnh viện tư, nhưng quý vị vẫn có thể phải trả các lệ phí khác (được gọi là các chi phí 'tự trả từ tiền túi').

Hãy chắc chắn là bảo hiểm y tế tư nhân chi trả cho dịch vụ chăm sóc thai sản và quý vị có phải mất thời gian chờ trước khi được bảo hiểm chi trả không.

Chi phí của các lựa chọn khác nhau về chăm sóc có thể khó hiểu. Hãy nói chuyện với bác sĩ, bệnh viện hay công ty bảo hiểm của quý vị nếu không chắc, hoặc gọi cho Pregnancy, Birth and Baby (Thai kỳ, Sinh nở và Em bé).

Nguồn trợ giúp và hỗ trợ

Để có thông tin, lời khuyên và sự hỗ trợ trong thai kỳ:

  • Hãy nói chuyện với GP hay y tá hộ sinh của quý vị.
  • Liên lạc Pregnancy, Birth and Baby để có thêm thông tin và sự hỗ trợ. Quý vị có thể nói chuyện với một y tá chăm sóc sức khỏe mẫu nhi trên điện thoại qua số 1800 882 436 hoặc qua gọi video.
  • Service Finder (Công cụ Tìm kiếm Dịch vụ) của healthdirect – có thể giúp quý vị tìm các dịch vụ và bệnh viện gần quý vị.

Last reviewed: May 2021

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.