Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Chữa trị các triệu chứng ở nhà

Chữa trị các triệu chứng ở nhà

Những người có bệnh nhẹ thường có thể chữa trị các triệu chứng và hồi phục ở nhà.

Quý vị có thể chữa trị các triệu chứng nhẹ của bệnh COVID-19 tương tự như chữa trị bệnh cúm. Nghỉ ngơi giúp cơ thể quý vị chống lại các vi-rút và thuốc giảm đau không cần kê đơn có thể giảm nhẹ cảm giác khó chịu gây nên bởi cơn sốt hay đau nhức.


Những điều cần biết

Nếu có các triệu chứng COVID-19 nhẹ, quý vị nên nghỉ ngơi và uống nhiều nước. Uống các loại thuốc giảm đau như paracetamol hay ibuprofen trong thời gian ngắn có thể giảm cơn đau.


Các loại thuốc như thuốc kháng sinh, ivermectin và hydroxychloroquine không hiệu quả để chống COVID-19 và không được chấp thuận dùng để chữa trị bệnh COVID-19 ở Úc.


Quý vị không nên mua bất kỳ thuốc nào, kể cả ivermectin, từ các trang mạng không được xác minh vì làm vậy có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho bản thân nếu có các phản ứng có hại.


Những người có các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng có thể cần được chữa trị tại bệnh viện bằng thuốc kháng viêm corticosteroids, thuốc kháng vi-rút như remdesivir và các loại thuốc khác, tùy mức nghiêm trọng của các triệu chứng.


Nếu lo ngại về bất cứ điều gì hay có bất kỳ câu hỏi nào về thuốc men hoặc cách chữa trị các triệu chứng, hãy liên lạc bác sĩ gia đình (GP) của quý vị.

THÔNG TIN THÊM VỀ CÁCH CHỮA TRỊ


Còn các câu hỏi khác về COVID? Làm rõ về COVID


Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 và Kiểm tra Điều kiện được Điều trị bằng Thuốc chống Vi-rút để biết nếu quý vị cần tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ y tế hay không.

Hãy gọi National Coronavirus Helpline (Đường dây nóng Toàn Quốc về Vi-rút Corona) qua số 1800 020 080 bất cứ khi nào nếu quý vị cần lời khuyên.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.