Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Khi nào nên làm xét nghiệm và bằng cách nào

Khi nào nên làm xét nghiệm và bằng cách nào

Cách chắc chắn duy nhất để biết quý vị có bị nhiễm COVID-19 hay không là đi làm xét nghiệm. Ở Úc có hai loại xét nghiệm được đề nghị nên dùng:

Xét nghiệm phản ứng chuỗi Polymerase (PCR) được thực hiện qua bác sĩ gia đình (GP) của quý vị hay tại phòng xét nghiệm. Xét nghiệm này chính xác hơn, nhưng phải mất 1-3 ngày mới có kết quả.
Quý vị có thể mua các bộ xét nghiệm nhanh (RAT) tại các tiệm thuốc tây, siêu thị hay trực tuyến. Các xét nghiệm này có thể được làm ở bất cứ nơi nào, kể cả ở nhà và có kết quả trong vòng 15-20 phút.


Những điều cần biết

Quý vị nên làm xét nghiệm nếu có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào, cho dù là các triệu chứng nhẹ.


Quý vị cũng nên làm xét nghiệm nếu là người tiếp xúc gần với một người bị nhiễm COVID-19.


Nếu quý vị đã bị nhiễm COVID-19 trước đây, quý vị nên làm xét nghiệm nếu bắt đầu có các triệu chứng mới ít nhất 4 tuần sau khi hồi phục.


Hãy suy nghĩ việc nên làm xét nghiệm nhanh nếu quý vị đi thăm ai đó ở một cơ sở chăm sóc người cao tuổi, gặp người có bệnh mạn tính hay đi dự một buổi tiệc.


Quý vị nên làm xét nghiệm nếu đây là một phần của chương trình sàng lọc COVID của trường học hay chủ lao động.

THÔNG TIN THÊM VỀ VIỆC LÀM XÉT NGHIỆM


Còn các câu hỏi khác về COVID? Làm rõ về COVID


Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 và Kiểm tra Điều kiện được Điều trị bằng Thuốc chống Vi-rút để biết nếu quý vị cần tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ y tế hay không.

Hãy gọi National Coronavirus Helpline (Đường dây nóng Toàn Quốc về Vi-rút Corona) qua số 1800 020 080 bất cứ khi nào nếu quý vị cần lời khuyên.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.