Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Triệu chứng và khi nào tìm sự giúp đỡ

Triệu chứng COVID và khi nào tìm sự giúp đỡ

Tìm hiểu để biết về các triệu chứng nhẹ và vừa của COVID-19, mà thường có thể chữa trị ở nhà. Một số người có thể không nhận ra là mình bị nhiễm COVID-19.

Nhắp vào đường dẫn ở cuối trang này để có một danh sách liệt kê tất cả các triệu chứng phổ biến của COVID-19. Nếu không biết chắc nên làm gì, hãy dùng công cụ Kiểm tra Triệu chứng COVID-19 và Điều kiện được Điều trị bằng thuốc chống Vi-rút.


Những điều cần biết

Các triệu chứng nhẹ thường có thể kiểm soát tại nhà và có thể bao gồm sổ mũi, đau họng, ho, đau nhức, đau đầu, sốt (thân nhiệt cao) và mệt mỏi.


Những người đã tiêm vắc-xin và bình thường khỏe mạnh, thì có nhiều khả năng họ sẽ bị hỗn hợp các triệu chứng nhẹ này và không cần sự giúp đỡ của dịch vụ y tế.


Các triệu chứng ở trẻ em và em bé thường nhẹ hơn so với người lớn. Một số trẻ bị nhiễm có thể không biểu hiện bất cứ triệu chứng gì của việc bị ốm.


Các triệu chứng thường sẽ kéo dài từ 5-7 ngày. Các triệu chứng có thể thay đổi trong suốt thời gian của căn bệnh khi vi-rút tấn công cơ thể.


Một số triệu chứng có thể kéo dài lâu hơn, và có thể sẽ mất vài tuần thì quý vị mới thấy khỏe và có thể trở lại bình thường.

THÔNG TIN THÊM VỀ CÁC TRIỆU CHỨNG


Còn các câu hỏi khác về COVID? Làm rõ về COVID


Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 và Kiểm tra Điều kiện được Điều trị bằng Thuốc chống Vi-rút để biết nếu quý vị cần tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ y tế hay không.

Hãy gọi National Coronavirus Helpline (Đường dây nóng Toàn Quốc về Vi-rút Corona) qua số 1800 020 080 bất cứ khi nào nếu quý vị cần lời khuyên.

THÔNG TIN THÊM VỀ COVID-19


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.