Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Hỗ trợ dành cho người bị nhiễm COVID

Hỗ trợ dành cho người bị nhiễm COVID

Nếu quý vị đang ở nhà vì bị nhiễm COVID-19 và quý vị là người Úc dễ bị ảnh hưởng hay lớn tuổi hơn, quý vị có thể được giúp đỡ.

Có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ mà thuốc và hàng tạp hóa có thể được giao đến nhà quý vị. Quý vị cũng có thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ tâm thần.


Những điều cần biết

Nếu quý vị sống một mình, hãy nhờ người trong gia đình, bạn bè hay hàng xóm mang cho quý vị các nhu yếu phẩm như hàng tạp hóa và thuốc.


Có khả năng hiệu thuốc địa phương của quý vị có thể giao thuốc đến cho quý vị. Hỏi xem họ có thể cung cấp dịch vụ này không.


Quý vị có thể đặt mua hàng tạp hóa qua mạng.


Những cảm xúc lo âu, đau buồn và lo lắng là bình thường. Giữ liên lạc với bạn bè và gia đình có thể có lợi. Hoặc không thì quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình (GP) của mình về hỗ trợ sức khỏe tâm thần miễn phí hay ít tốn kém.


Đường dây Hỗ trợ Người Lớn tuổi nhiễm COVID-19 cung cấp thông tin và hỗ trợ dành cho người Úc lớn tuổi, gia đình và người chăm sóc của họ. Hãy gọi 1800 171 866, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8.30 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

THÔNG TIN THÊM VỀ SỰ HỖ TRỢ


Còn các câu hỏi khác về COVID? Làm rõ về COVID


Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 và Kiểm tra Điều kiện được Điều trị bằng Thuốc chống Vi-rút để biết nếu quý vị cần tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ y tế hay không.

Hãy gọi National Coronavirus Helpline (Đường dây nóng Toàn Quốc về Vi-rút Corona) qua số 1800 020 080 bất cứ khi nào nếu quý vị cần lời khuyên.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.