Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Hồi phục sau khi bị nhiễm COVID

Điều cần làm nếu bị nhiễm COVID-19

Các triệu chứng COVID và thời gian hồi phục có thể khác tùy theo mỗi người. Một số người có thể không nhận ra là mình bị nhiễm COVID-19, còn có người thì cần được chữa trị tại bệnh viện.

Thông thường, đa số người có các triệu chứng nhẹ sẽ hồi phục trong vài ngày — đặc biệt là nếu họ đã tiêm vắc-xin đầy đủ.


Những điều cần biết

Thời kỳ ủ bệnh của COVID-19 có thể khác nhưng đối với đa số người thì 48 giờ trước khi họ bắt đầu có các triệu chứng được xem là thời gian có thể lây nhiễm. Những người có các triệu chứng nhẹ thì được xem là sẽ hồi phục sau 7 ngày, với điều kiện là các triệu chứng đã hết.


Các triệu chứng ở trẻ em và em bé thường nhẹ hơn so với người lớn. Một số trẻ bị nhiễm có thể không biểu hiện bất cứ triệu chứng gì của việc bị ốm.


Dù ít phổ biến hơn, nhưng các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài gây nên bởi COVID-19 có thể xảy ra ở một số người và có thể kéo dài từ 2 đến 8 tuần sau khi bị nhiễm.


Sau khi hồi phục quý vị có thể có kết quả xét nghiệm dương tính yếu với COVID-19, do các phần tử vi-rút không lây nhiễm vẫn còn trong cơ thể của quý vị. Các xét nghiệm sau đó có thể xác nhận rằng quý vị không thể lây nhiễm nữa.


Quý vị có thể bắt đầu tập thể dục lại nếu đã ít nhất 7 ngày mà quý vị không có triệu chứng gì. Bắt đầu với các động tác thể dục nhẹ như đi bộ khoảng 15 phút và xem quý vị cảm thấy thế nào. Nếu thấy bị đau ở ngực hoặc tim đập nhanh và kéo dài hơn 10 phút, hãy liên lạc một bác sĩ ngay lập tức.

THÔNG TIN THÊM VỀ HỒI PHỤC


Còn các câu hỏi khác về COVID? Làm rõ về COVID


Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 để biết nếu cần tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ y tế.

Hãy gọi Đường dây giúp đỡ về Coronavirus Quốc gia qua số 1800 020 080nhấn số 8 để có thông tin y tế bằng ngôn ngữ của quý vị.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo