Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Cách ly ở đâu và bằng cách nào

Cách thức cách ly khi bị nhiễm COVID

Nếu quý vị tự cách ly vì bị nhiễm COVID-19, quý vị không được phép rời khỏi nhà của mình — trừ phi quý vị cần sự chăm sóc y tế hoặc trong trường hợp khẩn cấp. Thời gian này phải là ít nhất 5 ngày. Hãy vào trang mạng của bộ y tế của quý vị để xem thông tin mới nhất.

Cố gắng tránh tiếp xúc với những người trong hộ gia đình, nếu có thể.


Những điều cần biết

Quý vị không bắt buộc phải tự cách ly ở nhà của mình. Nếu phù hợp và an toàn, quý vị có thể tự cách ly tại một khách sạn hay một chỗ ở khác. Quý vị vẫn phải tránh tiếp xúc với những người khác.


Nếu ở nhà, hãy ở một khu vực riêng không cùng với những người khác trong hộ gia đình, nếu có thể. Đừng cho khách đến nhà, trừ phi đó là nhân viên y tế hay người chăm sóc.


Làm sạch những bề mặt sờ chạm nhiều — như tay nắm cửa, thiết bị và quầy — bằng chất tẩy rửa và nước ấm trước khi khử trùng, vì chất dơ và bụi bẩn có thể làm giảm hiệu quả của việc khử trùng. Hoặc, dùng sản phẩm 2-trong-1 có tính chất vừa làm sạch vừa khử trùng.


Nếu sống trong một căn hộ chung cư, quý vị hãy ở trong căn hộ của mình. Đừng dùng chung các tiện nghi chung như phòng giặt hay tiền sảnh. Liên lạc nhân viên quản lý tòa nhà về vấn đề thu gom rác. Các hàng được giao cần được để trước cửa và chỉ ra lấy khi ở đó không có ai.


Nếu cách ly một mình hãy nhờ sự giúp đỡ của ai đó như một người họ hàng hay bạn, người có thể thường xuyên liên lạc với quý vị. Tuy nhiên, họ không nên đến thăm quý vị, trừ phi họ đến là để mang thực phẩm, thuốc men hay đồ tiếp tế để ở cửa cho quý vị.

THÔNG TIN THÊM VỀ CÁCH LY


Còn các câu hỏi khác về COVID? Làm rõ về COVID


Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 và Kiểm tra Điều kiện được Điều trị bằng Thuốc chống Vi-rút để biết nếu quý vị cần tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ y tế hay không.

Hãy gọi National Coronavirus Helpline (Đường dây nóng Toàn Quốc về Vi-rút Corona) qua số 1800 020 080 bất cứ khi nào nếu quý vị cần lời khuyên.


Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.