Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Giai đoạn lây nhiễm của quý vị

Giai đoạn lây nhiễm của COVID-19

Giai đoạn lây nhiễm của COVID-19 có thể khác nhưng đối với đa số người thì 48 giờ trước khi họ bắt đầu có các triệu chứng được xem là thời gian có thể lây nhiễm.

Thời gian cách ly là hướng dẫn chung vì bệnh này ảnh hưởng mỗi người mỗi khác. Nếu vẫn còn triệu chứng, có khả năng quý vị vẫn có thể lây bệnh.


Những điều cần biết

Những ai vẫn còn các triệu chứng hô hấp cấp tính, như là sốt, ho, khó thở hoặc đau họng sau 7 ngày được xem như là vẫn có thể lây bệnh.


Vi-rút COVID-19 lây lan khi người bị nhiễm ho, hoặc có tiếp xúc với bàn tay, các bề mặt hay đồ vật bị nhiễm vi-rút. Khi các triệu chứng của quý vị vẫn còn, và ngay sau khi hết, hãy giữ khoảng cách với người khác, rửa tay và che miệng với khuỷu tay nếu ho vẫn kéo dài.


COVID-19 có thể lây lan nhanh và dễ lây hơn bệnh cúm.


Nếu sau 7 ngày kể từ khi quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính lần đầu mà quý vị vẫn còn các triệu chứng hô hấp cấp tính (như là ho, sổ mũi hay đau họng), quý vị nên tiếp tục cách ly cho đến khi nào các triệu chứng này đã hết.

THÔNG TIN THÊM VỀ GIAI ĐOẠN LÂY NHIỄM


Còn các câu hỏi khác về COVID? Làm rõ về COVID


Dùng Công cụ Kiểm tra triệu chứng COVID-19 và Kiểm tra Điều kiện được Điều trị bằng Thuốc chống Vi-rút để biết nếu quý vị cần tìm đến sự giúp đỡ của dịch vụ y tế hay không.

Hãy gọi National Coronavirus Helpline (Đường dây nóng Toàn Quốc về Vi-rút Corona) qua số 1800 020 080 bất cứ khi nào nếu quý vị cần lời khuyên.

THÔNG TIN THÊM VỀ COVID-19


Last reviewed: July 2022

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo

Healthdirect Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and their continuing connection to land, sea and community. We pay our respects to the Traditional Owners and to Elders both past and present.