Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Tiếp cận Thông tin Sức khỏe Đa văn hóa

Select language: English, አማርኛ (Amharic), (Arabic) العربية , (Dari) دری, Thuɔŋjäŋ (Dinka), Ελληνικά (Greek), 简体中文 (Simplified Chinese), 繁體中文 (Traditional Chinese), Somali (Somali), Tiếng Việt (Vietnamese)

Cần thông tin
và lời khuyên về sức khỏe bằng ngôn ngữ của quý vị?

Hãy gọi cho Tiếp cận Thông tin Sức khỏe Đa văn hóa

1800 186 815

Phục vụ
từ 11:30 sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày một tuần
ở Victoria

Tiếp cận Thông tin Sức khỏe Đa văn hóa là gì?

Tiếp cận Thông tin Sức khỏe Đa văn hóa là một đường dây giúp đỡ mà khi gọi quý vị sẽ có được thông tin và lời khuyên bằng ngôn ngữ của quý vị, cung cấp bởi đội ngũ nhân viên hiểu về văn hóa của quý vị. Hiện tại, dịch vụ này chỉ có ở bang Victoria.

Ai có thể sử dụng Tiếp cận Thông tin Sức khỏe Đa văn hóa?

Dịch vụ này dành cho những người từ nhiều nền văn hóa ở Victoria, những ai có thắc mắc về sức khỏe của họ và cần thông tin về các dịch vụ y tế.

Đường dây giúp đỡ cung cấp sự hỗ trợ gì?

Quý vị có thể gọi Tiếp cận Thông tin Sức khỏe Đa văn hóa để:

  • tìm các dịch vụ y tế như bác sĩ, bệnh viện và các trung tâm y tế cộng đồng
  • được lời khuyên của y tá về vấn đề sức khỏe
  • hiểu rõ hơn về hệ thống y tế của Úc, kể cả Medicare và bảo hiểm y tế tư nhân
  • tìm hiểu về COVID-19, bao gồm cách quản lý bệnh, về vắc-xin COVID-19, cách ly và tiếp xúc gần.

Khi nào tôi có thể gọi cho Tiếp cận Thông tin Sức khỏe Đa văn hóa?

Hãy gọi 1800 186 815 từ 11:30 sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày một tuần, kể cả những ngày nghỉ lễ.

Điều gì xảy ra khi tôi gọi đường dây giúp đỡ:

Một nhân viên được đào tạo sẽ trả lời cuộc gọi của quý vị, họ sẽ hỏi quý vị một vài câu hỏi, bao gồm quý vị muốn nói chuyện bằng ngôn ngữ nào. Đường dây giúp đỡ có thông dịch viên cho 160 thứ tiếng.

Nếu quý vị gọi về vấn đề sức khỏe của quý vị hay của một người khác, y tá của đường dây giúp đỡ của healthdirect sẽ tham gia cuộc gọi. Y tá sẽ hỏi quý vị các câu hỏi về triệu chứng của quý vị và hướng dẫn quý vị nên làm gì tiếp theo.

Nhân viên cũng sẽ giúp quý vị tìm các dịch vụ y tế mà quý vị cần.

Ai cung cấp dịch vụ thông dịch?

Dịch vụ thông dịch và phiên dịch (TIS) cung cấp thông dịch viên cho người gọi.

Tải xuống các tài liệu tiếp thị dịch vụ này, bao gồm các tờ thông được dịch sẵn và các ấn phẩm dành cho mạng xã hội, cho cộng đồng địa phương của quý vị.

Last reviewed: June 2022

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo