Healthdirect Free Australian health advice you can count on.

Medical problem? Call 1800 022 222. If you need urgent medical help, call triple zero immediately

healthdirect Australia is a free service where you can talk to a nurse or doctor who can help you know what to do.

beginning of content

Multicultural Health Connect

Select language: English, አማርኛ (Amharic), (Arabic) العربية , (Dari) دری, Thuɔŋjäŋ (Dinka), Ελληνικά (Greek), 简体中文 (Simplified Chinese), 繁體中文 (Traditional Chinese), Somali (Somali), Tiếng Việt (Vietnamese)

Ma u baahan tahay macluumaad caafimaad
iyo talooyin luuqadaada ah?

Wac Xidhiidhka Caafimaadka Dhaqamada Kala Duwan (Multicultural Health Connect)

1800 186 815

Waxaa laga heli karaa Victoria
11:30 subaxnimo ilaa 8-da habeennimo, 7 maalmood todobaadkii

Waa maxay Multicultural Health Connect?

Multicultural Health Connect waa khad caawimaad oo aad wici karto si aad macluumaad caafimaad iyo talo luqadaada ah uga heshid shaqaalaha fahmaya dhaqankaaga. Adeegga hadda waxa laga heli karaa Victoriaa oo keliya.

Yaa isticmaali kara Multicultural Health Connect?

Adeegan waxaa loogu talagalay dadka dhaqamada kala duwan ee ku nool Victoria kuwaas oo qaba su'aalo ku saabsan caafimaadkooda una baahan macluumaadka adeegyada caafimaadka.

Waa maxay taageerada laga heli karo khadka caawimaada?

Waxaad wici kartaa Multicultural Health Connect si aad:

  • u heshid adeegyo caafimaad sida dhakhaatiir, isbitaallo iyo xarumaha caafimaadka bulshada
  • uga heshid kalkaaliso talo caafimaad.
  • si fiican u fahantid nidaamka caafimaadka Australia, oo ay ku jiraan Medicare iyo caymiska caafimaadka gaarka ah
  • si aad wax uga baratid COVID-19, oo ay ku jirto sida loo maareeyo cudurka, tallaalada COVID-19, is-go'doominta iyo xiriirka dhow (close contacts).

Goormaan wici karaa Multicultural Health Connect?

Wac 1800 186 815 inta u dhaxaysa 11:30 subaxnimo ilaa 8-da habeenimo, 7 maalmood todobaadkii, oo ay ku jiraan maalmaha holiday ga ah.

Maxaa dhacaya markaan waco khadka caawinta?

Taleefanka waxaa ka jawaabi doona shaqaale tababaran oo ku weydiin doona su’aalo, oo ay ku jirto luqadda aad rabtid inaad ku hadasho. Khadka caawinta waxa uu leeyahay turjubaano 160 luqadood ku hadla.

Haddii aad u waceysid sababo la xiriira walaac caafimaad oo adiga ama qof kale ah, kalkaaliso caafimaad oo ka socota khadka caawinta ee healthdirect ayaa kusoo biiri doonta taleefanka. Kalkaalisadu waxay ku waydiin doontaa su'aalo ku saabsan calaamadahaaga (symptoms) jirrada waxayna kugula talin doontaa waxaad samayn lahayd marka xigta.

Shaqaaluhu waxay sidoo kale kaa caawin doonaan inaad hesho adeegyada caafimaadka aad u baahan tahay.

Yaa bixiya adeegga turjubaanka?

Adeegga Fasiraada iyo Turjubaanka (Translating and Interpreting Service) ayaa sahla dadka soo wacaya inay helaan turjubaano.

Soo deji ilaha macluumaadka suuq-geynta (marketing resources) ee ku saabsan adeeggan, oo ay ku jiraan buug-yaraha la turjumay iyo hantida warbaahinta bulshada, ee loogu talagalay bulshada xaafadaada.

Last reviewed: June 2022

Healthdirect 24hr 7 days a week hotline

24 hour health advice you can count on

1800 022 222

Government Accredited with over 140 information partners

We are a government-funded service, providing quality, approved health information and advice

Australian Government, health department logo ACT Government logo New South Wales government, health department logo Northen Territory Government logo Government of South Australia, health department logo Tasmanian government logo Victorian government logo Government of Western Australia, health department logo